Hạt thổn thức - HappyShop Today
Home » Hạt thổn thức

Hạt thổn thức

by JEN
🍎Thổn thức
🍒 Thổn thức trong tim như sự sống lại của một cái cây, một hạt giống nảy mầm. Đây là giây phút của sự sống mới được hình thành.
🍒Thổn thức nhen nhóm tình yêu, tình yêu cuộc sống, yêu bản thân, yêu gia đình, yêu đất nước, yêu vạn vật,… Từ đó, thổn thức gieo trong tôi sự đồng cảm, thấu hiểu.
🍒Thổn thức trong tôi mang tôi đến gần cuộc sống này, giúp tôi hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống này.
 
🍊Hạt thổn thức luôn có mặt trong mỗi người, khi gặp điều kiện thuận lợi, nó sẽ nảy mầm.
 
(Jen, 6.9.2022)

Related Videos