Booking: active listening | Lắng nghe chủ động - Lắng nghe tích cực - HappyShop Today
Home » Booking: active listening | Lắng nghe chủ động – Lắng nghe tích cực

Booking: active listening | Lắng nghe chủ động – Lắng nghe tích cực

by JEN

Bạn có thấy?

  • Nhiều điều trong ta muốn chia sẻ mà chưa biết chia sẻ cùng ai?
  • Về cuộc sống
  • Về công việc
  • Về các mối quan hệ
  • Bộn bề nhiều thứ không rõ nữa

Những điều ấy cứ ở mãi trong lòng

  • Ta cần ai đó để giãi bày
  • Để được thấu hiểu
  • Được đồng cảm
  • Được xả trôi muộn phiền
  • Hoặc để được chia sẻ hướng dẫn thực hành, tháo gỡ khúc mắc

Hay chỉ đơn giản là được lắng nghe! 

Bạn có thể cần tới Jen, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong hướng dẫn quan sát, lắng nghe tiếng nói bên trong, lắng nghe giọng nói của chính mình và lắng nghe chủ động!

(Xem thêm về Jen ở đây)