Đăng ký: Bạn đồng hành Thứ 7 Cầu Vồng - HappyShop Today
Home » Đăng ký: Bạn đồng hành Thứ 7 Cầu Vồng

Đăng ký: Bạn đồng hành Thứ 7 Cầu Vồng

by JEN

Đăng ký trở thành BẠN ĐỒNG HÀNH các hoạt động thuộc Thứ 7 Cầu Vồng và Mầm sống, bạn được:

    • Được hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức các hoạt động online và offline.
    • Được trao đổi thường xuyên, hướng dẫn nâng cao năng lượng tích cực.
    • Được làm việc ý nghĩa, hỗ trợ mọi người.
    • Được hỗ trợ chi phí (trường hợp tham gia thường xuyên) hoặc bản thân coi đây là một công việc, xin hãy cứ đề xuất.
    • Được tích cực phát triển bản thân.

Số lượng: 03

Ghi chú: Jen sẽ phỏng vấn cụ thể. Do số lượng có hạn, với những ai tham gia phỏng vấn đều được hỗ trợ định hướng cá nhân (nếu muốn). Thành viên có thể thực hành thông qua các workshop cho tới khi có đủ năng lực tham gia tổ chức sẽ được cân nhắc đào tạo, hướng dẫn thêm.

Yêu cầu: Tham gia xây dựng, tổ chức và hỗ trợ các chương trình thuộc:

Hình thức: online, hiệu quả là chính! Ưu tiên có thể offline trong các sự kiện offline của chương trình.

Bạn mong muốn tham gia? Hãy đăng ký theo mẫu dưới đây:

 

Related Videos